Paweł Beszczyński

Wykwalifikowany protetyk i endodonta.
Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Certyfikaty i szkolenia